mandag 29. desember 2008

advent :: beate #19 {365 :: 19.12}

advent :: beate #19 {365 :: 19.12}

Litt for den søte gane + tanker om tv bruk og hva som vises der.

Somethisn for the sweet tooth and thoughts about watching tv shows.
~Merete

Ingen kommentarer: